Doelstelling informatiebeveiliging

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data zijn van groot belang voor u en ons. Om deze aspecten te waarborgen binnen Arcus IT maken wij sinds 1 december 2016 gebruik van de internationale erkende norm voor informatiebeveiliging ISO/IEC 27001:2013. 

Deze internationale standaard is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS).

Conform ISO/IEC 27001:2013 hebben wij een Informatiebeveligingsbeleid opgesteld met daarin de volgende doelstelling:

Het creëren van een beter imago in de markt en het verlagen van de schade veroorzaakt door potentiële gebeurtenissen, conformiteit met de wetgeving en normen, in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen, strategie en bedrijfsplannen van de organisatie. 

Dit beleid en het hele ISMS dienen in overeenstemming te zijn met de in de wet- en regelgeving gestelde eisen die zowel relevant zijn voor de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving, klant gerelateerde wetgeving en normen, als ook met de contractuele verplichtingen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over ons informatiebeveligingsbeleid, ons ISMS en wat dit betekent voor u als klant of leverancier, dan kunt deze sturen naar security@arcusit.nl.