Een goed begin

De start van vrijwel iedere klantrelatie is een advies, het komt zelden voor dat al precies bekend is wat "de oplossing" is, en gelukkig maar, want daar ligt voor ons de uitdaging. Onze markt is continu in beweging en product-versies en softwarereleases volgen elkaar in hoog tempo op. De oplossing van vandaag kan bij wijze van spreken morgen al weer achterhaald zijn. Verschillende deelsystemen en componenten met elkaar laten samenwerken in zo'n dynamische omgeving is ook geen sinecure. Vanuit onze beheer-dienstverlening maken wij dit dagelijks mee. Deze ervaring, de dagelijkse terugkoppeling van de praktijk (beheer) naar de "theorie" (leveranciersinformatie, productspecificaties) is dan ook de kracht van onze adviesdienstverlening. 

Heldere keuzes

Iedere klant is uniek, maar gelukkig zijn de meeste ICT vraagstukken in te vullen met een beperkte set standaard componenten. Zonder "maatwerk" leveren we daarmee toch een oplossing "op maat". Van de fabrikanten waar we mee werken hebben wij ook de nodige autorisaties en erkenningen ontvangen, onze mensen zijn opgeleid, getraind en gecertificeerd in het gebruik van hun producten. Maar belangrijker nog dan dat is onze praktijkervaring bij het gebruik van de diverse producten, in hun onderlinge samenhang. 

Verantwoordelijkheid nemen

Als de klant ons advies overneemt is dat niet het einde van het traject maar pas het begin. Woorden worden in daden omgezet, het advies is de blauwdruk voor een uit te rollen IT infrastructuur. Wij koppelen deze activiteiten altijd aan resultaatgerichte afspraken, zowel qua kosten als qua tijdslijn. Ook de impact van de implementatie op de klantorganisatie wordt van te voren duidelijk in kaart gebracht en zoveel mogelijk geminimaliseerd, bijvoorbeeld door migratiewerkzaamheden in avonduren en weekenden te plannen.

Proof of concept

Bij twijfel niet inhalen is ons devies, dus als er in de inventarisatie-fase vraagstukken op tafel komen waarover nog onzekerheid bestaat, is een "proof of concept" een prima aanpak. We maken dan in samenwerking met de klant en eventuele betrokken derden-leveranciers - denk aan een leverancier van een gespecialiseerd softwarepakket of een voor de klant belangrijke hardware-compinent - een proefopstelling om te testen of de aannames en verwachtingen kunnen worden waargemaakt. Afhankelijke van de uitkomsten hiervan kan besloten worden om de geadviseerde oplossing aan te passen, of om helemaal niet met elkaar in zee te gaan. Dat laatste komt overigens gelukkig zelden voor.

Vrijblijvende kennismaking

Een eerste kennismaking is - uiteraard - altijd vrijblijvend, dus neem gerust contact met ons op.