Ieder informatiesysteem is aan onderhoud onderhevig. Om een hoge uptime te kunnen realiseren dient de IT omgeving niet alleen ad-hoc, maar ook preventief onderhouden te worden. Een maandelijkse preventieve check op de IT omgeving is een goed middel om eventueel opkomende verstoringen voor te zijn, wat de continuïteit van uw organisatie ten goede komt. Dit preventieve onderhoud wordt vastgelegd in checklists, iedere maand krijgt u hier een afschrift van zodat u zelf ook gevoel houdt bij uw IT omgeving.

Wanneer grote storingen zich voordoen in uw IT omgeving, kan de productiviteit van uw organisatie erg in het gedrang komen. Met onze 24*7 monitoring-dienst worden storingen direct en gericht opgespoord en wordt onze servicedesk op de hoogte gebracht van de problemen en de impact. Storingen kunnen wij (24*7!) remote of op locatie oplossen, dit is afhankelijk van gemaakte afspraken en de impact van de storing. 

Contractvormen

IT Beheer is maatwerk en we maken met iedere klant graag aangepaste afspraken. Op hoofdlijnen kennen wij twee contractvormen:

  • Fixed price: op basis van het aantal te beheren devices (servers, werkstations, netwerkcomponenten, etc.) wordt een vaste prijs per maand bepaald; het voordeel van deze contractvorm is dat u van te voren precies weet waar u financieel aan toe bent
  • Betalen naar gebruik: wij registreren de hoeveelheid tijd die wij voor iedere klant inzetten en rekenen af per minuut per maand achteraf. De maandelijkse kosten kunnen variëren, maar u betaalt nooit "te veel".