Privacyverklaring

Arcus IT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Arcus IT Group B.V.
Dokter van Lookeren Campagneweg 17
8025 BX Zwolle
TEL: +31 (0)88 058 5900
Website: https://arcusit.nl/

Niels Wagenaar is de Information Security Officer voor Arcus IT Group B.V. Hij is te bereiken via security@arcusit.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Arcus IT Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAWTE-gegevens voor contact, correspondentie en-of dienstverlening:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Arcus IT Group B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Externe IP-adressen van de websitebezoeker.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Arcus IT Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief voor commerciële en-of marketing doeleinden.
 • Telefonische communicatie voor koude of warme acquisitie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor Topdesk Online.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Arcus IT Group B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Arcus IT Group B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Dynamics 365 en Salesfeed voor registratie van communicatiegegevens omtrent zakelijke verbintenissen en-of voor marketingdoeleinden.
 • CampainMonitor voor verzenden van mailings voor commerciële en-of marketinggerichte doeleinden aan zakelijke entiteiten.
 • Topdesk Online voor registratie gericht op incidenten- en-of wijzigingsbeheer.
 • Google Analytics voor registratie van bezoekers op deze website.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arcus IT Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAWTE-gegevens gerelateerd aan gebruik contactformulier/nieuwsbrief formulier en-of voor commerciële/marketing gerichte doeleinden worden bewaard tot verbreken van de klantrelatie of indien u bezwaar maakt.
 • NAWTE-gegevens gerelateerd aan dienstverlening worden 7 jaar na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgevingen.
 • IP-adres gegevens gerelateerd aan de bezoek van onze website worden 14 maanden na bezoek bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Arcus IT Group B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een met relatie afgesloten overeenkomst en om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Arcus IT Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arcus IT Group B.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit geen invloed heeft op onze verplichtingen vanuit de Fiscale Wetgeving en Jaarrekeningrecht.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arcus IT Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@arcusit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Arcus IT Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:

Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arcus IT Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@arcusit.nl.

Arcus It Group B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik van een in binnen de EU gehoste cloud voorzieningen geleverd door Microsoft, Topdesk, en Salesfeed dat is beveiligd middels een unieke gebruikersnaam/wachtwoord en beveiligde verbinding.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL); wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.