Productiviteitsparadox

Uit economisch-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de enorme hoeveelheid IT investeringen in de afgelopen decennia niet of nauwelijks tot een merkbaar effect op het niveau van de (inter)nationale economie hebben geleid. Hiervoor zijn verschillende verklaringen(*), maar eerlijk gezegd komt deze conclusie ook niet overeen met onze eigen ervaringen en percepties over de impact van IT in ons leven en ons werk. Zeker sinds de introductie en grootschalige adoptie van het Internet en world-wide-web vragen we ons bij veel dagelijkse handelingen af: "hoe deden we dat vroeger eigenlijk, voordat het internet er was?" en kunnen ons er bijna geen voorstelling meer bij maken. Er is dus met recht sprake van een productiviteits-paradox.

Naast de vele zegeningen is ICT ook regelmatig een bron van frustraties. Het werkt regelmatig niet of niet conform verwachtingen, 30 jaar na de introductie van de PC crashen applicaties nog steeds en raken gegevens verloren. Het is beslist een feit dat de gemiddelde gebruiker minder dan 10% van de functionaliteit van een complexe set applicaties als Microsoft Office gebruikt en beheerst en er gaat heel veel tijd verloren op de werkvloer door onkunde, gebrekkige installaties, dwarsliggende printers en vele andere ICT ongemakken waar we allemaal mee bekend zijn. Dit zal zeker een deel van de verklaring voor de productiviteitsparadox zijn.

Speerpunt ICT productiviteit

Arcus IT heeft het realiseren van productiviteitsverbeteringen bij haar klanten tot speerpunt benoemd. We kijken voorbij de door ons geleverde en/of beheerde ICT infrastructuur, naar de applicaties, gebruikers en processen bij onze klanten en leveren door een slimme inrichting van de infrastructuur en applicaties én begeleiding, training en ondersteuning van de gebruikers, echte toegevoegde waarde en een actieve bijdrage aan continue productiviteitsverbeteringen.

Office 365 all-inclusive

Onderdeel van onze "all-inclusive" aanpak rondom Office 365 is de expliciete aandacht voor activering van de gebruikers. Een interessante tool daarbij, die de samenwerking en toegang bevordert is Microsoft Delve, een relatief nieuwe functie binnen Office 365 Enterprise.

                    
(*)https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiviteitsparadox