5 Trends die het werk en de werkplek sterk beïnvloeden

Ook al wordt het niet in ieder bedrijf op dezelfde manier beleefd, de manier waarop we werken is de afgelopen decennia, met de opkomst van de computer en het internet, sterk veranderd. Volgens een recente studie(*) van "The New Ways of Working" research groep worden binnen steeds meer organisaties "alternatieve werkplek-programma's" uitgerold, waarin niet-traditionele werkmethodes, locaties en samenwerkingsverbanden worden geformaliseerd. Hoewel er al over nieuwe werkvormen wordt gesproken sinds de jaren '80, is de snelle adoptie ervan van meer recente datum. Het onderzoek indentificeert hiervoor 5 trends, die het werk en de werkplek sterk beinvloeden:

 1. Toenemende (geografische) spreiding van bedrijven
  Deze ontwikkeling is niet nieuw maar heeft zeker de laatste jaren een impuls gekregen door de sterke opkomst van ZZP-ers en andere vormen van flexibele samenwerking enerzijds en thuis-/mobiel werken anderzijds.
 2. De beschikbaarheid van "enabling" technologieën en sociale netwerk tools
  Ook het gebruik van IT tools voor communicatie, opslag en beheer van gedeelde data en gedistribueerd werken is niet nieuw. De uitbreiding van deze functies en mogelijkheden naar een veelheid van apparaten en locaties is dat wel. Een smart phone is voldoende om 24/7 met zakelijke bestanden en collega's te kunnen (samen)werken.
 3. De toenemende tekorten aan specialistische kenniswerkers
  De belangrijjkste trend op de arbeidsmarkt is de opkomende vergrijzing. De schaarse jongere werknemers die op de arbeidsmarkt komen zijn veeleisend en gewend om met de modernste apparatuur en software te werken.
 4. De vraag naar meer flexibel werken
  Flexibel werken gaat niet alleen over werktijden, maar ook over locatie (thuis, onderweg, op kantoor, etc.) en manier van werken. In internationaal onderzoek naar arbeidsvoorwaarden komt deze factor steeds meer naar voren als een belangrijk keuzecriterium voor de werknemer, bij het kiezen van een werkgever.
 5. De toenemende druk om organisaties en de manier van werken duurzamer te maken. 
  De tradiitonele manier van werken, met lange files in de spits en vaak halflege kantoren, is vanuit het oogpunt van duurzaamheid eigenlijk niet meer houdbaar. Organisaties hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich hieraan aan te passen.

                    
(*)http://www.knoll.com/knollnewsdetail/five-trends-that-are-dramatically-changing-work-and-the-workplace

Oplossingen

Met name Microsoft heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontpopt als leverancier van oplossingen die de samenwerking bevorderen en het nieuwe werken mogelijk maken. Met de recente acquisities van o.a. Yammer en LinkedIn wordt deze ontwikkeling verder versterkt. Het is soms lastig om de bomen in het bos van de veelheid aan producten nog te herkennen, daarom geven wij u een overzicht:

Oplossing Toepassingsgebied
SharePoint Intranet - Extranet
Office 365 - OneDrive   Bestanden opslaan en uitwisselen 
Skype for Business Audio-Video en Webconferencing via internet 
Yammer Social Business netwerk (intern bedrijfs-"Facebook")
Office 365 - Delve

 
Auto-discovery van voor gebruikers interessante documenten binnen
(met name) SharePoint en OneDrive 
(lees meer...)